بازاریابی غافلگیرانه یا کمینی [Ambush marketing]

بازاریابی غافلگیرانه یا کمینی Ambush marketing بازاریابی غافلگیرانه یکی از بازاریابی های ارزان قیمت و کارآمد هست که بیشتر مورد توجه استارتاپ ها بیزینس های کوچک تر هستش. در واقع شناسایی و استفاده از موقعیت های ایجاد شده توسط فعالیت های مارکتینگ بزرگ دیگر کمپانی ها بازاریابی غافلگیرانه یا کمینی نامیده...