بازاریابی چابک

بازاریابی چابک برای توضیح بازاریابی چابک باید یک مقدمه داشته باشیم. اول این سبک از بازاریابی بیشتر یک استراتژی و یک نوع طرز فکر هستش همونطور که میدونید بازاریابی از قبل از فروش شروع میشه و هیچ وقت هم تموم نمیشه. یکی از راه‌های بازاریابی بازار شناسی هدف گذاری کاربر شناسی...