بازاریابی ائتلافی

بازاریابی ائتلافی یا بازاریابی اتحادی بازاریابی ائتلافی برای بیزینس هایی که رقیب هم نیستند و منافع مشترک و بازار هدف مشترک دارند تعریف شده. به این صورت که دو بیزینس در کنار هم با اشتراک گذاری منابع و منافع و اطلاعاتشون بیزینس ها شون رو گسترش می‌دن. این بازاریابی و بازاریابی...