بازاریابی برند

برند مارکتینگ یا استراتژی بازاریابی برند بازاریابی برند زمانی اتفاق می افته که ما استراتژی ها و ابزارهای بازاریابی رو نه برای محصول یا خدمتمون بلکه برای برندمون به کار میگیریم. یعنی فکر کنینن که برند ما یا در واقع هویت برندمون هم یکی از محصولات یا خدماتی هست که داریم...