بازاریابی بالای خط

بازاریابی بالا ی خط بازاریابی بالای خط یک شیوه ی پرهزینه از بازاریابی هست که در اون گستره ی زیادی از مخاطبان رو هدف قرار میدیم. در این سبک بازاریابی هدف استراتژی دیده شدن و انتقال پیام به حداکثر مخاطبان هستش. ابزار های بازاریابی بالای خط رسانه هایی مثل مواردی که...