بازاریابی معرف یا افیلیت مارکتینگ

بازاریابی معرف یا افیلیت مارکتینگ در بازاریابی معرف فرد یا مجموعه در واقع در ازای یک مبلغی یا در ازای یک درصدی بازاریابی یک برند دیگر رو انجام میده و تمام، تعریف بازاریابی معریف یا همکاری در همین حد کفایت میکنه. مثال از بازاریابی معرف یا بازاریابی همکاری در فروش قبل از...