روان درمانی اگزیستانسیال

خود مکتب اگزیستانسیالیسم خیلی با منطق من منطبق هستش البته تا حالا پیش نیومده که بتونم توی یک مکتب کامل جا بشم، یا بگم هر چیزی که میگه دیگه درسته ولی با اگزیستانسیال خیلی خوبم. در مورد خود حضرت یالوم هم که من نمیتونم زیاد صحبت کنم، در همین حد...