بازاریابی ارزش افزوده

بازاریابی افزودنی یا بازاریابی ارزش افزوده در بازاریابی ارزش افزوده سعی می کنیم ارزش و اعتبار خرید مشتری رو با پیشنهادی که به مشتری ارائه میکنیم بالا ببریم. اول یک مثال بزنیم که مطلب از حالت گنگ خارج بشه بعدش یکم بیشتر روش صحبت کنیم که کامل جا بیوفته.   مثال برای بازاریابی...