بازاریابی پایین خط

بازاریابی پایین خط بازاریابی پایین خط در مقابل بازاریابی بالای خط یا گسترده قرار داره بر خلاف بازاریابی بالای خط در این نوع از بازاریابی ابزارهایی مانند رسانه‌های بزرگ، تلویزیون، رادیو، روزنامه و تبلیغات گسترده در رسانه های اجتماعی به هیچ عنوان استفاده نمی شود. در این سبک بازاریابی بیشتر از...