بازاریابی خوشه ای

بازاریابی خوشه‌ای بازاریابی خوشه ای یکی از استراتژی های فروش بیزینس با بیزینس است. تو بازاریابی خوشه ای چند دسته از بیزینس هایی که می‌تونیم باهاشون تعامل درآمدزا داشته باشیم رو انتخاب می کنیم.  در مرحله اول : محصول/خدمت مون رو برای هرکدوم به نسبت نیاز یا کاربردش حتی قیمتش دسته...